+421 910 967 741

TSUS: oslava 25. výročia zatepľovania na Slovensku

Oslava 25. výročia zatepľovania a 15. výročia TSUS na Slovensku

V roku 2016 sme spolupracovali aj so Združením pre zatepľovanie budov. Dôvodom bola spolupráca na dvojnásobnej oslave – zatepľovanie na Slovensku oslávilo 25 rokov a samotné Združenie 15. výročie pôsobenia na našom trhu. Postarali sme sa o organizáciu oslavného popoludnia v Reštaurácii HRAD. Hosťom zaspievala Adriena Bartošová a predstavitelia Združenia do sveta uviedli publikáciu, ktorá zhŕňa roky zatepľovania na Slovensku.

 

Foto: Martin Matula