+421 910 967 741

Vaillant: Športovo-Rekreačné centrum na Myjave

inštalácia kogeneračnej jednotky v myjave

 

Športovo-rekreačné centrum na Myjave hľadalo spôsob, ako čo najlepšie využiť energiu a zároveň ušetriť finančné prostriedky. Aby pokryli energetickú náročnosť budovy a vlastné prevádzkové náklady, dopojili k existujúcej vykurovacej sústave kogeneračnú jednotku. Vďaka nej dokáže teraz centrum pri nezmenenej spotrebe plynu denne ušetriť až 60 kWh elektrickej energie.

Pre priaznivcov športu
Športovo-rekreačné centrum Morghan sa nachádza v malebnom kopaničiarskom regióne, v meste Myjava. Ide o moderný areál, ktorý svojim návštevníkom ponúka široké možnosti športového vyžitia, zábavy a odpočinku. Okrem kaviarne či cukrárne si tu prídu na svoje najmä milovníci športu. Na multifunkčnom ihrisku si obyvatelia mesta či turisti môžu zahrať tenis, badminton, volejbal, floorball či futbal. Pre priaznivcov golfu je k dispozícii indoorový golfový trenažér. Vykurovanie takéhoto objektu nie je ani jednoduché, ani lacné. V športovo-rekreačnom centre bolo do decembra 2013 hlavným zdrojom plynové vykurovanie prostredníctvom kaskády dvoch závesných kondenzačných kotlov ecoTEC plus VU 466. Od 18. decembra 2013 sa k existujúcej vykurovacej sústave pripojila kogeneračná jednotka, ktorá aktuálne funguje paralelne s kotlami.

Zníženie spotreby elektrickej energie
„Po dohode s výrobcom Vaillant sme sa rozhodli pre inštaláciu kogeneračnej jednotky ecoPOWER 4.7, ktorá bude u nás v prevádzke tak 5 000 až 6 000 hodín ročne,“ hovorí majiteľ objektu. Zapojenie a spustenie kogeneračnej jednotky trvalo jeden týždeň. Okrem doplnenia vykurovacej sústavy došlo aj k rozšíreniu pôvodného systému regulácie. „Za prvých 5 mesiacov má inštalovaná kogeneračná jednotka za sebou 2 440 prevádzkových hodín. V priebehu tohto obdobia sa jej podarilo vyrobiť 9,2 MWh elektrickej energie a 26,5 MWh tepelnej energie. V súčasnosti sa tu pri nezmenenej spotrebe plynu namiesto 150 kWh elektrickej energie spotrebuje denne iba 90 kWh, čo predstavuje úsporu 60 kWh za deň,“ poukazuje na prednosti jednotky Ing. Juraj Malík, produktový manažér Vaillant Group Slovakia. Po odpočítaní nákladov na servis bude ziskovosť inštalovanej kogeneračnej jednotky okolo 2 000 eur ročne.

Kogeneračná jednotka pracuje na princípe kogenerácie, čo je technologický proces kombinovanej výroby elektriny a tepla. Jej základnými časťami sú spaľovací motor a trojfázový generátor. Pohonným palivom motora býva zvyčajne zemný plyn, avšak okrem plynu môže motor spaľovať aj iné kvapalné palivá. Kogeneračná jednotka funguje tak, že motor poháňa generátor, v ktorom sa vyrába elektrická energia. Tú možno použiť pre vlastnú spotrebu, alebo ju predávať energetickým rozvodným závodom. Pri práci motora však okrem elektrickej energie vzniká aj odpadové teplo, ktoré je potrebné z motora odviesť. Teplo sa odovzdáva do výmenníka, odkiaľ sa ďalej distribuuje do vykurovacieho systému. „Ku kogeneračnej jednotke neodmysliteľne patrí aj dostatočne veľký akumulačný zásobník, v ktorom sa prebytočné teplo akumuluje. Na Myjave sa systém prepojil so zásobníkom s objemom 1 000 litrov, ktorý svojou veľkosťou v maximálnej miere vyhovuje požiadavkám objektu,“ popisuje Juraj Malík.

Zdroj ekologickej energie
Kogeneračná jednotka je zdroj modernej a ekologickej energie. Pre užívateľov predstavuje väčšiu nezávislosť od zvyšujúcich sa cien elektrickej energie na základe jej vlastnej výroby. Nezanedbateľným faktom je tiež jej pozitívny vplyv na životné prostredie. Ten sa znásobuje vďaka skutočnosti, že základným palivom pri kogenerácii je zemný plyn. Pri jeho spaľovaní vznikajú výrazne nižšie emisie oxidu uhličitého ako pri spaľovaní iných druhov palív. „Kogeneračná jednotka ecoPOWER 4.7 pracuje efektívne s celkovou účinnosťou až 90 % (tepelná 65 % + elektrická 25 %). Spotrebu energie znižuje viac ako o tretinu a množstvo emisií CO2 až o 50 %,“ zdôrazňuje J. Malík. Kogeneračná jednotka, ktorá sa použila v športovo-rekreačnom centre vďaka modulovanému elektrickému výkonu v rozsahu od 1,5 do 4,7 kW a tepelnému výkonu od 4,7 do 12,5 kW generuje podstatne viac energie ako porovnateľné zariadenie s konštantným výkonom. Vyrábaná tepelná energia by dokonca bola dostatočná na pokrytie základnej tepelnej požiadavky objektov s ročnou spotrebou väčšou ako 45 000 kWh.

Servisná prehliadka po 4 000 hodinách
Kogeneračná jednotka na Myjave potrebuje byť trvale zapojená do elektrickej rozvodnej siete. Nie je možná prevádzka so záložným generátorom alebo v izolovaných elektrických sieťach. Celý systém sa riadi prostredníctvom ovládacieho panela s displejom, ktorý uľahčuje jeho ovládanie a umožňuje užívateľovi sledovať a kontrolovať prevádzku zariadenia. Všetky nastavenia sa vykonávajú prostredníctvom počítača špecialistom vyškoleným priamo u firmy Vaillant, pričom existuje tiež možnosť diaľkovej správy cez GSM modul. Minimálne raz ročne alebo po 4 000 prevádzkových hodinách je nevyhnutné vykonať servis. Keďže súčasťou kogeneračnej jednotky je spaľovací motor, prehliadka je dôležitá podobne ako u osobného automobilu. U kogeneračnej jednotky predstavuje totiž 5 000 prevádzkových hodín to isté, ako keď auto najazdí 250 000 km priemernou rýchlosťou 50 km/h. Súčasťou servisu je celková kontrola zariadenia a jeho nastavenie či výmena dôležitých častí pre bezporuchovú prevádzku zariadenia ako sviečka, olej, filter a pod. Po prekročení 40 000 prevádzkových hodín by mala kogeneračná jednotka podstúpiť komplexnú generálnu obhliadku svojho stavu spojenú s výmenou motora.

Široké možnosti využitia
Kogeneračná jednotka nachádza uplatnenie všade tam, kde je potrebná elektrická energia, teplá voda a kde sa vykuruje. Teplo vznikajúce pri výrobe elektriny sa v spojení s absorpčným chladičom môže použiť dokonca aj na klimatizáciu. Tak, ako ju efektívne využili v športovo-rekreačnom centre na Myjave, ju možno inštalovať aj v iných objektoch, napríklad v administratívnych budovách, plavárňach, nemocniciach, fitnescentrách, priemyselných podnikoch, hoteloch či bytových domoch kde celková ročná potreba tepla je vyššia ako 45 000 kWh/rok. Kogeneračná jednotka zabezpečuje efektívnejšie využitie primárneho paliva, znižuje energetické straty a  taktiež spotrebu elektrickej energie.

foto: Vaillant