+421 910 967 741

VELUX: Študentská súťaž Rodinný dom VELUX

Študentská súťaž Rodinný dom VELUX

 
Už niekoľko rokov sa aktívne podieľame na organizácii súťaže pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo – Rodinný dom VELUX. Súťaž prebieha pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV). Počas deviateho ročníka sa do súťaže registrovalo približne 200 študentov z 15 stredných odborných škôl. Vyhlásenie súťaže prebieha každoročne na jeseň, pričom celoškolské kolo sa koná vždy v júni v Bratislave za účasti odbornej poroty, zástupcov firmy VELUX, pedagógov a umiestnených študentov.
 


foto: Martin Matula