CENTROP: Špeciálny projekt

Pre spoločnosť Centrop, ktorá sa špecializuje na pozemkový development, kontinuálne zabezpečujeme rozmanité komunikačné aktivity smerom k účastníkom jednoduchých pozemkových úprav v Záhorskej Bystrici. Cieľom je objektívne informovať o prínosoch jednoduchých pozemkových úprav v tejto lokalite a napomáhať tak zdravému a trvalo udržateľnému rastu a prosperite tejto bratislavskej mestskej časti.

Okrem mediálneho servisu a stretnutí s občanmi sme sa podieľali aj na príprave špeciálneho čísla dvojmesačníka Naša Bystrica, ktorého cieľom bolo zodpovedať čitateľom ich otázky o jednoduchých pozemkových úpravách.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať. Pozrieť kontakty