COLLIERS: Relokácia spoločnosti Servier

Spoločnosti Colliers sme pomohli vhodne odkomunikovať poradenské služby v oblasti office nehnuteľností: projektový manažment a riešenie pracoviska.

Na príklade nových priestorov spoločnosti Servier sme vytvorili inšpiratívny case study, v ktorom sme vyzdvihli prínosy využitia konzultantov pre segment komerčných nehnuteľností.

Celý článok nájdete tu: https://www.colliers.com/sk-sk/news/servier

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať. Pozrieť kontakty