VELUX: Indoor Generation v médiách

Súčasná INDOOR GENERATION trávi vnútri budov až 90 % svojho času. Vyplýva to z výsledkov štúdie, ktorú si dala vypracovať spoločnosť VELUX. Preto sa rozhodla upozorniť na tento fakt komunikačnou kampaňou, ktorej kľúčovým nástrojom bolo emotívne video šírené v online prostredí. Vďaka intenzívnej komunikačnej kampani, ktorá prepájala ATL a BTL nástroje, sa podarilo dosiahnuť, že toto posolstvo zarezonovalo celosvetovo. V oblasti PR pre Slovenskú republiku sme realizovali úspešnú kampaň, v ktorej sme využili poznatky a fakty, ktoré vyplynuli z prieskumu. Cieľom aktivít bolo predstaviť aspekty zdravého bývania, najmä čerstvý vzduch a denné svetlo. Tému podporila aj komunikácia B2B smerovaná predovšetkým na architektov – uskutočnili prednášky s názvom Healthy Home Academy, kde sa vzdelávali a diskutovali o princípoch zdravého bývania.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať. Pozrieť kontakty