WIENERBERGER: Brick Award – Propagácia celosvetovej súťaže na Slovensku

Popis kampane

Súťaž Brick Award, ktorej organizátorom je Wienerberger, je nezávislé ocenenie, ktorého cieľom je poukázať na potenciál tehly pri realizácii moderných a inovatívnych budov. Udeľuje sa od roku 2004 v dvojročných cykloch. Svoje zaujímavé architektonické projekty, v ktorých dominuje tehla, môžu do súťaže prihlásiť architekti z celého sveta. Súťaž je zároveň skvelou príležitosťou, ako vyzdvihnúť tvorbu a projekty slovenských architektov na medzinárodnej scéne. Našou úlohou je propagácia súťaže na Slovensku, vyhľadávanie zaujímavých projektov z tehly, oslovenie architektov a zabezpečiť ich prihlásenie do súťaže.

 

Výsledky kampane

Súťaž Brick Award je na Slovensku známa aj vďaka intenzívnej komunikácii, ktorú ako agentúra zabezpečujeme. Jej súčasťou je príprava série tlačových správ a článkov pre rôzne typy médií, aktívne oslovenie architektov a prezentácia danej témy aj na sociálnych sieťach či rôznych B2B portáloch zameraných na architektúru a stavebníctvo.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať. Pozrieť kontakty