WIENERBERGER: Referencie pre Wienerberger

Spoločnosť Wienerberger patrí k uznávaným výrobcom trvalo udržateľných stavebných materiálov, ktoré zákazníkom prinášajú vysokú pridanú hodnotu a zvyšujú efektivitu ich stavebných projektov. Konkurenčnou výhodou spoločnosti je najmä komplexnosť ponuky – vo svojom portfóliu má produkty na stavbu domu od základov až po strop. Efektívnym spôsobom vyzdvihnutia predností stavebných materiálov spoločnosti Wienerberger sú články z návštev konkrétnych realizácií s prezentáciou jednotlivých produktov firmy doplnené o vyjadrenia architekta, realizátora či samotného majiteľa stavby.

 

Popis PR kampane

Články z realizácií stavieb a návštev domov podrobne opisujú konkrétnu stavbu z hľadiska architektúry, dispozičného riešenia či zariadenia interiéru. Ide o veľmi účinnú a vizuálne atraktívnu formu prezentácie firmy. Tieto články kladú dôraz na vyzdvihnutie predností stavby, zaujímavých prvkov či netradičných riešení. Vznikajú v úzkej spolupráci s majiteľom či architektom stavby, ktorí poskytujú vlastný pohľad a názor na použité materiály. Vyjadrenia zainteresovaných osôb zvyšujú atraktivitu aj hodnovernosť článkov. Okrem textového spracovania zohrávajú pri tomto type článkov dôležitú úlohu aj kvalitne zhotovené fotografie interiéru a exteriéru, ktoré čitateľom ponúkajú možnosť inšpirovať sa a získať širší prehľad o použitých materiáloch a možnosti ich využitia.

 

Výsledky PR kampane

Články z realizácií pomáhajú  v očiach verejnosti nenásilnou formou vytvárať pozitívny obraz o spoločnosti Wienerberger. Ide o jeden z najatraktívnejších spôsobov, ako osloviť želanú cieľovú skupinu a prezentovať benefity výrobkov danej firmy. O úspechu tejto formy prezentácie svedčí veľký záujem zo strany médií o tieto články, čítanosť a pozitívne ohlasy verejnosti.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať. Pozrieť kontakty