PROTHERM PRODUCTION v médiách

So spoločnosťou Protherm Production zo Skalice spolupracujeme už od roku 2012. Cieľom mediálnej komunikácie bola a je aktívna prezentácia tohoto závodu na trhu práce smerom k potenciálnym zamestnancom, budovanie pozitívneho imidžu spoločnosti i prezentovanie noviniek z jej vývojového oddelenia a testovacieho centra.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať. Pozrieť kontakty