+421 910 967 741

Naše služby

Media relations

 

Na vysokej úrovni udržiavame vzťahy s novinármi, či už v oblasti printových alebo online médií. Pre klienta vieme navrhnúť formy, ako s novinármi udržiavať neustále pozitívny vzťah.