VELUX: RenovActive Slovensko

Každý šiesty Slovák sa sťažuje na nevyhovujúce podmienky v budove, v ktorej žije. Motivovať ľudí zmeniť túto situáciu má rekonštrukcia rodinného domu.

Spoločnosť VELUX zrekonštruovala dom rodine Hučkovcov zo Šale. Chcela tým Slovákov inšpirovať, aby správnou renováciou získali cenovo dostupný dom, v ktorom sa komfortne a zdravo býva. Príbeh RenovActive Slovensko osloví každého, kto rozmýšľa, ako začať s rekonštrukciou.

Nastavenie PR kampane

Vzhľadom na potenciál témy zdravej a udržateľnej obnovy budov sme viacerým fázam projektu RenovActive prispôsobili aj komunikačnú stratégiu. V roku 2019 sme sa sústredili na predstavenie konceptu RenovActive a myšlienke naliehavosti renovácií. Za týmto účelom sme zorganizovali dve podujatia za účasti médií priamo na dome – pri príležitosti spustenia stavebných prác a pri ich dokončení.

Ústredným nástrojom je špecializovaná stránka, kde majitelia štvorcových rodinných domov nájdu kompletný návod, ako dom rekonštruovať a premeniť na zdravé a moderné bývanie. Nechýbajú konkrétne technologické riešenia a rady odborníkov. Poradí tiež, ako rekonštrukciu financovať a ako získať niektorú z rôznych možností štátnej podpory zameranej na obnovu a rekonštrukciu domov.

Priebeh stavby mohli fanúšikovia a podporovatelia projektu sledovať aj na Facebookovej stránke. Téma zaujala nielen odborné médiá z oblasti architektúry a stavebníctva, ale aj mienkotvorné médiá.

Výsledky PR kampane

V prvej fáze projektu sa nám podarilo vytvoriť na Facebooku komunitu s viac ako 5000 podporovateľmi projektu, ktorí sa aktívne zaujímajú o rekonštrukcie či stavbu. Špecializovaná stránka www.renovactive.sk úspešne zbiera kontakty na záujemcov o rekonštrukciu. V roku 2019 sme mali 99 uverejnení témy, vrátane vysoko zásahových médií a reportáže na celoštátnej televízii. Okrem toho sa nám podarilo vytvoriť silné partnerstvá s ďalšími spoločnosťami, ktoré sa pridali k myšlienke rekonštrukcie na zdravé a moderné bývanie a pomáhajú ju šíriť ďalej aj prostredníctvom vlastných komunikačných kanálov.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať. Pozrieť kontakty